Skip to main content

Val značenje

šta znači Val

Na latinici: Definicija i značenje reči Val (fr. voile) l. veo od tanke prozračne tkanine za nevestu pri venčanju; 2. providan pokrivač za lice.

Reč Val sastoji se od 3 slova.

На Ћирилици: (фр. воиле) л. вео од танке прозрачне тканине за невесту при венчању; 2. провидан покривач за лице.


Valjda Valjda je rečca kojom se ono što se iznosi označava kao jedina prirodn...
Valjenke čizme od sukna....
Valcer popularne okretna igra u 3/4 takta; muzički komad za ovu igru; up. ...
Valhala u nord. mitologiji: raj u koji dolaze u bici poginuli ratnici Odino...
Valutni papiri fin. hartije od vrednosti koje glase na inostranu tonetu, zbog čega i...
Valutni damping devalvacija novca; zakonska promena odnosa novčane jedinice prema z...
Sve reči na slovo v