Skip to main content

Valutni papiri značenje

šta znači Valutni papiri

Na latinici: Definicija i značenje reči Valutni papiri fin. hartije od vrednosti koje glase na inostranu tonetu, zbog čega im je kurs nestalan.

Reč Valutni papiri sastoji se od 14 slova.

На Ћирилици: фин. хартије од вредности које гласе на инострану тонету, због чега им је курс несталан.


Valjda Valjda je rečca kojom se ono što se iznosi označava kao jedina prirodn...
Valjenke čizme od sukna....
Valcer popularne okretna igra u 3/4 takta; muzički komad za ovu igru; up. ...
Valhala u nord. mitologiji: raj u koji dolaze u bici poginuli ratnici Odino...
Valutni papiri fin. hartije od vrednosti koje glase na inostranu tonetu, zbog čega i...
Valutni damping devalvacija novca; zakonska promena odnosa novčane jedinice prema z...
Sve reči na slovo v