Skip to main content

Valutni papiri značenje

šta znači Valutni papiri

Na latinici: Definicija i značenje reči Valutni papiri fin. hartije od vrednosti koje glase na inostranu tonetu, zbog čega im je kurs nestalan.

Reč Valutni papiri napisana unazad: iripap intulaV i sastoji se od 14 slova.

На Ћирилици: фин. хартије од вредности које гласе на инострану тонету, због чега им је курс несталан.

Slično: 
Valjenke čizme od sukna....
Valcer popularne okretna igra u 3/4 takta; muzički komad za ovu igru; up. ...
Valhala u nord. mitologiji: raj u koji dolaze u bici poginuli ratnici Odino...
Valutni papiri fin. hartije od vrednosti koje glase na inostranu tonetu, zbog čega i...
Valutni damping devalvacija novca; zakonska promena odnosa novčane jedinice prema z...
Valuta per dato trg. vrednost ili obračunavanje kamata od danas, vrednost od danas....
Sve reči na slovo v