Skip to main content

Valabilan značenje

šta znači Valabilan

Na latinici: Definicija i značenje reči Valabilan (fr. valable, latinski valere vredeti) valjan, vredan, koji važi;pravo: pravio valjan, u propisnom obliku, punovažan.

Reč Valabilan sastoji se od 9 slova.

На Ћирилици: (фр. валабле, лат. валере вредети) ваљан, вредан, који важи; прав. правио ваљан, у прописном облику, пуноважан.


Valjda Valjda je rečca kojom se ono što se iznosi označava kao jedina prirodn...
Valjenke čizme od sukna....
Valcer popularne okretna igra u 3/4 takta; muzički komad za ovu igru; up. ...
Valhala u nord. mitologiji: raj u koji dolaze u bici poginuli ratnici Odino...
Valutni papiri fin. hartije od vrednosti koje glase na inostranu tonetu, zbog čega i...
Valutni damping devalvacija novca; zakonska promena odnosa novčane jedinice prema z...
Sve reči na slovo v