Skip to main content

Valah značenje

šta znači Valah

Na latinici: Definicija i značenje reči Valah (arap. wa-llah,od turske reči: vallahi) bogme, zaista, odista, baš, e baš.

Reč Valah sastoji se od 5 slova.

На Ћирилици: (арап. wа-ллах, тур. валлахи) богме, заиста, одиста, баш, е баш.


Valjda Valjda je rečca kojom se ono što se iznosi označava kao jedina prirodn...
Valjenke čizme od sukna....
Valcer popularne okretna igra u 3/4 takta; muzički komad za ovu igru; up. ...
Valhala u nord. mitologiji: raj u koji dolaze u bici poginuli ratnici Odino...
Valutni papiri fin. hartije od vrednosti koje glase na inostranu tonetu, zbog čega i...
Valutni damping devalvacija novca; zakonska promena odnosa novčane jedinice prema z...
Sve reči na slovo v