Skip to main content

Valahi bilahi talahi značenje

šta znači Valahi bilahi talahi

Na latinici: Definicija i značenje reči Valahi bilahi talahi tri muslimanske najsvetije formule za zakletvu.

Reč Valahi bilahi talahi napisana unazad: ihalat ihalib ihalaV i sastoji se od 20 slova.

На Ћирилици: три муслиманске најсветије формуле за заклетву.

Slično: 
Valjenke čizme od sukna....
Valcer popularne okretna igra u 3/4 takta; muzički komad za ovu igru; up. ...
Valhala u nord. mitologiji: raj u koji dolaze u bici poginuli ratnici Odino...
Valutni papiri fin. hartije od vrednosti koje glase na inostranu tonetu, zbog čega i...
Valutni damping devalvacija novca; zakonska promena odnosa novčane jedinice prema z...
Valuta per dato trg. vrednost ili obračunavanje kamata od danas, vrednost od danas....
Sve reči na slovo v