Skip to main content

Valencije značenje

šta znači Valencije

Na latinici: Definicija i značenje reči Valencije (od latinske reči: valentia) vrednost, važnost; hen. sposobnost atoma nekog elementa da se veže s jednim atomom, sa dva atoma, do sedam atoma jednovalentnog elementa; izražava se empirijskim brojem koji označava koliko se atoma vodonika jedini sa jednim atomom nekog elementa.

Reč Valencije sastoji se od 9 slova.

На Ћирилици: (нлат. валентиа) вредност, важност; хен. способност атома неког елемента да се веже с једним атомом, са два атома, до седам атома једновалентног елемента; изражава се емпиријским бројем који означава колико се атома водоника једини са једним атомом неког елемента.


Valjda Valjda je rečca kojom se ono što se iznosi označava kao jedina prirodn...
Valjenke čizme od sukna....
Valcer popularne okretna igra u 3/4 takta; muzički komad za ovu igru; up. ...
Valhala u nord. mitologiji: raj u koji dolaze u bici poginuli ratnici Odino...
Valutni papiri fin. hartije od vrednosti koje glase na inostranu tonetu, zbog čega i...
Valutni damping devalvacija novca; zakonska promena odnosa novčane jedinice prema z...
Sve reči na slovo v