Skip to main content

Valencije značenje

šta znači Valencije

Na latinici: Definicija i značenje reči Valencije (od latinske reči: valentia) vrednost, važnost; hen. sposobnost atoma nekog elementa da se veže s jednim atomom, sa dva atoma, do sedam atoma jednovalentnog elementa; izražava se empirijskim brojem koji označava koliko se atoma vodonika jedini sa jednim atomom nekog elementa.

Reč Valencije napisana unazad: ejicnelaV i sastoji se od 9 slova.

На Ћирилици: (нлат. валентиа) вредност, важност; хен. способност атома неког елемента да се веже с једним атомом, са два атома, до седам атома једновалентног елемента; изражава се емпиријским бројем који означава колико се атома водоника једини са једним атомом неког елемента.

Slično: 
Valjenke čizme od sukna....
Valcer popularne okretna igra u 3/4 takta; muzički komad za ovu igru; up. ...
Valhala u nord. mitologiji: raj u koji dolaze u bici poginuli ratnici Odino...
Valutni papiri fin. hartije od vrednosti koje glase na inostranu tonetu, zbog čega i...
Valutni damping devalvacija novca; zakonska promena odnosa novčane jedinice prema z...
Valuta per dato trg. vrednost ili obračunavanje kamata od danas, vrednost od danas....
Sve reči na slovo v