Skip to main content

Valetudinarij(um) značenje

šta znači Valetudinarij(um)

Na latinici: Definicija i značenje reči Valetudinarij(um) (latinski valetudinarium) bolnica, bolesnička sobe.

Reč Valetudinarij(um) sastoji se od 17 slova.

На Ћирилици: (лат. валетудинариум) болница, болесничка собе.


Valjda Valjda je rečca kojom se ono što se iznosi označava kao jedina prirodn...
Valjenke čizme od sukna....
Valcer popularne okretna igra u 3/4 takta; muzički komad za ovu igru; up. ...
Valhala u nord. mitologiji: raj u koji dolaze u bici poginuli ratnici Odino...
Valutni papiri fin. hartije od vrednosti koje glase na inostranu tonetu, zbog čega i...
Valutni damping devalvacija novca; zakonska promena odnosa novčane jedinice prema z...
Sve reči na slovo v