Skip to main content

Validan značenje

šta znači Validan

Na latinici: Definicija i značenje reči Validan (latinski velidus, valere) jak, krepak, snažan, zdrav;pravo: pravio važan, važeći, punovažan.

Reč Validan sastoji se od 7 slova.

На Ћирилици: (лат. велидус, валере) јак, крепак, снажан, здрав; прав. правио важан, важећи, пуноважан.


Valjda Valjda je rečca kojom se ono što se iznosi označava kao jedina prirodn...
Valjenke čizme od sukna....
Valcer popularne okretna igra u 3/4 takta; muzički komad za ovu igru; up. ...
Valhala u nord. mitologiji: raj u koji dolaze u bici poginuli ratnici Odino...
Valutni papiri fin. hartije od vrednosti koje glase na inostranu tonetu, zbog čega i...
Valutni damping devalvacija novca; zakonska promena odnosa novčane jedinice prema z...
Sve reči na slovo v