Skip to main content

Validirati značenje

šta znači Validirati

Na latinici: Definicija i značenje reči Validirati (od latinske reči: validare) overiti, potvrditi, izvršiti pravnu formu overevenje; biti previo voljen, biti punovažan.

Reč Validirati sastoji se od 10 slova.

На Ћирилици: (нлат. валидаре) оверити, потврдити, извршити правну форму оверевење; бити превио вољен, бити пуноважан.


Valjda Valjda je rečca kojom se ono što se iznosi označava kao jedina prirodn...
Valjenke čizme od sukna....
Valcer popularne okretna igra u 3/4 takta; muzički komad za ovu igru; up. ...
Valhala u nord. mitologiji: raj u koji dolaze u bici poginuli ratnici Odino...
Valutni papiri fin. hartije od vrednosti koje glase na inostranu tonetu, zbog čega i...
Valutni damping devalvacija novca; zakonska promena odnosa novčane jedinice prema z...
Sve reči na slovo v