Skip to main content

Valkire značenje

šta znači Valkire

Na latinici: Definicija i značenje reči Valkire (stnord. valkyrja,od nemačke reči: Walkuren) pl. u nordijskoj mitologiji i pesništvu: bozkanske levice, vile, boginje bitaka i suđa je boraca, koje odlučuju koji će junaci u borbi poginuti; one su, kao vesnice, u službi boga Odana i, po njegovoj zapovesti, donose pobedu, dovode mu one koji hrabro poginu i, u Valhali, dvore i služe pićem bogova one koji su u nju primljeni;isto znači i Valhala.

Reč Valkire sastoji se od 7 slova.

На Ћирилици: (стнорд. валкyрја, нем. Wалкурен) пл. у нордијској митологији и песништву: бозканске левице, виле, богиње битака и суђа је бораца, које одлучују који ће јунаци у борби погинути; оне су, као веснице, у служби бога Одана и, по његовој заповести, доносе победу, доводе му оне који храбро погину и, у Валхали, дворе и служе пићем богова оне који су у њу примљени; уп. Валхала.


Valjda Valjda je rečca kojom se ono što se iznosi označava kao jedina prirodn...
Valjenke čizme od sukna....
Valcer popularne okretna igra u 3/4 takta; muzički komad za ovu igru; up. ...
Valhala u nord. mitologiji: raj u koji dolaze u bici poginuli ratnici Odino...
Valutni papiri fin. hartije od vrednosti koje glase na inostranu tonetu, zbog čega i...
Valutni damping devalvacija novca; zakonska promena odnosa novčane jedinice prema z...
Sve reči na slovo v