Skip to main content

Valor značenje

šta znači Valor

Na latinici: Definicija i značenje reči Valor (od latinske reči: valor) vrednost, cena; hartija od vrednosti; ad valorem (od latinske reči: ad valorem) prema vrednosti; valor ekstrinsekus (od latinske reči: valor extrinsecus) spoljašnja vrednost jednog novca; valor intrinsekus (od latinske reči: valor intrinsecus) unutarnja vrednost nekog novca.

Reč Valor sastoji se od 5 slova.

На Ћирилици: (нлат. валор) вредност, цена; хартија од вредности; ад валорем (нлат. ад валорем) према вредности; валор екстринсекус (нлат. валор еxтринсецус) спољашња вредност једног новца; валор интринсекус (нлат. валор интринсецус) унутарња вредност неког новца.


Valjda Valjda je rečca kojom se ono što se iznosi označava kao jedina prirodn...
Valjenke čizme od sukna....
Valcer popularne okretna igra u 3/4 takta; muzički komad za ovu igru; up. ...
Valhala u nord. mitologiji: raj u koji dolaze u bici poginuli ratnici Odino...
Valutni papiri fin. hartije od vrednosti koje glase na inostranu tonetu, zbog čega i...
Valutni damping devalvacija novca; zakonska promena odnosa novčane jedinice prema z...
Sve reči na slovo v