Skip to main content

Valorizirati značenje

šta znači Valorizirati

Na latinici: Definicija i značenje reči Valorizirati (nem. walorisieren) izvršiti, izvršavati valorizaciju, proceniti, procenjivati veću vrednost.

Reč Valorizirati sastoji se od 12 slova.

На Ћирилици: (нем. wалорисиерен) извршити, извршавати валоризацију, проценити, процењивати већу вредност.


Valjda Valjda je rečca kojom se ono što se iznosi označava kao jedina prirodn...
Valjenke čizme od sukna....
Valcer popularne okretna igra u 3/4 takta; muzički komad za ovu igru; up. ...
Valhala u nord. mitologiji: raj u koji dolaze u bici poginuli ratnici Odino...
Valutni papiri fin. hartije od vrednosti koje glase na inostranu tonetu, zbog čega i...
Valutni damping devalvacija novca; zakonska promena odnosa novčane jedinice prema z...
Sve reči na slovo v