Skip to main content

Valuta per dato značenje

šta znači Valuta per dato

Na latinici: Definicija i značenje reči Valuta per dato (ital. valuta per dato)trgovina: vrednost ili obračunavanje kamata od danas, vrednost od danas.

Reč Valuta per dato sastoji se od 15 slova.

На Ћирилици: (итал. валута пер дато) трг. вредност или обрачунавање камата од данас, вредност од данас.


Valjda Valjda je rečca kojom se ono što se iznosi označava kao jedina prirodn...
Valjenke čizme od sukna....
Valcer popularne okretna igra u 3/4 takta; muzički komad za ovu igru; up. ...
Valhala u nord. mitologiji: raj u koji dolaze u bici poginuli ratnici Odino...
Valutni papiri fin. hartije od vrednosti koje glase na inostranu tonetu, zbog čega i...
Valutni damping devalvacija novca; zakonska promena odnosa novčane jedinice prema z...
Sve reči na slovo v