Skip to main content

Valuta značenje

šta znači Valuta

Na latinici: Definicija i značenje reči Valuta (ital. valuta) „vrednost";finansije: zakonom utvrđeni novčani sistem jedne države,to jest novac koji je, u svom sastavu i obliku, priznat kao zakonito sredstvo plaćanja; s druge strane, valuta je odnos između nominalne vrednosti novčanica i uopšte hartija od vrednosti jedne države i njihovog kursa u inostranstvu; vrsta novca, novac.

Reč Valuta sastoji se od 6 slova.

На Ћирилици: (итал. валута) „вредност"; фин. законом утврђени новчани систем једне државе, тј. новац који је, у свом саставу и облику, признат као законито средство плаћања; с друге стране, валута је однос између номиналне вредности новчаница и уопште хартија од вредности једне државе и њиховог курса у иностранству; врста новца, новац.


Valjda Valjda je rečca kojom se ono što se iznosi označava kao jedina prirodn...
Valjenke čizme od sukna....
Valcer popularne okretna igra u 3/4 takta; muzički komad za ovu igru; up. ...
Valhala u nord. mitologiji: raj u koji dolaze u bici poginuli ratnici Odino...
Valutni papiri fin. hartije od vrednosti koje glase na inostranu tonetu, zbog čega i...
Valutni damping devalvacija novca; zakonska promena odnosa novčane jedinice prema z...
Sve reči na slovo v