Skip to main content

Valvacija značenje

šta znači Valvacija

Na latinici: Definicija i značenje reči Valvacija (od latinske reči: valvatio)finansije: određivanje vrednosti ili cene nečemu, naročito zvanično utvrđivanje vrednosti izvesnih vrsta novca prema državnoj novčanoj stopi. valvaciona tabelefinansije: spisak raznih vrsta novca sa naznačenjem njihove vrednosti.

Reč Valvacija sastoji se od 9 slova.

На Ћирилици: (нлат. валватио) фин. одређивање вредности или цене нечему, нарочито званично утврђивање вредности извесних врста новца према државној новчаној стопи. валвациона табеле фин. списак разних врста новца са назначењем њихове вредности.


Valjda Valjda je rečca kojom se ono što se iznosi označava kao jedina prirodn...
Valjenke čizme od sukna....
Valcer popularne okretna igra u 3/4 takta; muzički komad za ovu igru; up. ...
Valhala u nord. mitologiji: raj u koji dolaze u bici poginuli ratnici Odino...
Valutni papiri fin. hartije od vrednosti koje glase na inostranu tonetu, zbog čega i...
Valutni damping devalvacija novca; zakonska promena odnosa novčane jedinice prema z...
Sve reči na slovo v