Skip to main content

Veber značenje

šta znači Veber

Na latinici: Definicija i značenje reči Veber (skr. Wb)fizika: jedinica za merenje magnetnog fluksa; naziv po nemačkom fizičaru V. E. Veberu (1804—1891).

Reč Veber sastoji se od 5 slova.

На Ћирилици: (скр. Wб) физ. јединица за мерење магнетног флукса; назив по немачком физичару В. Е. Веберу (1804—1891).


Veber fiz. jedinica za merenje magnetnog fluksa; naziv po nemačkom fizičar...
Sve reči na slovo v