Skip to main content

Vodai značenje

šta znači Vodai

Na latinici: Definicija i značenje reči Vodai (nem. Wodan) mit. najglavniji bog svih germanskih naroda (skandinavski Odin), bog vetra, mrtvih, pobede, dobre žetve i lekarstva; Vuogan.

Reč Vodai napisana unazad: iadoV i sastoji se od 5 slova.

На Ћирилици: (нем. Wодан) мит. најглавнији бог свих германских народа (скандинавски Один), бог ветра, мртвих, победе, добре жетве и лекарства; Вуоган.

Slično: 
Vodostaj Visina površine tekuće vode, vodostanje....
Vodvilj prvobitno: francuska narodna pesma satirične sadržine; danas: veseo...
Vodai mit. najglavniji bog svih germanskih naroda , bog vetra, mrtvih, p...
Sve reči na slovo v