Skip to main content

Vomitus značenje

šta znači Vomitus

Na latinici: Definicija i značenje reči Vomitus (latinski vomitus) ned. povraćanje, bljuvanje.

Reč Vomitus sastoji se od 7 slova.

На Ћирилици: (лат. вомитус) нед. повраћање, бљување.


Vomomah onaj koji se bori protiv zakona, koji napada zakon...
Voma ned. licojedina, vodeni rak ...
Vomitus ned. povraćanje, bljuvanje. ...
Vomitirati med. povraćati, bljuvati; vomirati. ...
Vomitiv med. sredstvo koje izaziva povraćanje....
Vomikozan ned. pun čireva, gnojav....
Sve reči na slovo v