Skip to main content

Vutomorfoza značenje

šta znači Vutomorfoza

Na latinici: Definicija i značenje reči Vutomorfoza (od grčke reči: autos, morphe oblik)biologija: jedan od načina postajanja biljnog i životinjskog oblika;isto znači i morfogeneza.

Reč Vutomorfoza sastoji se od 11 slova.

На Ћирилици: (грч. аутос, морпхе облик) биол. један од начина постајања биљног и животињског облика; уп. морфогенеза.


Vutomorfoza biol. jedan od načina postajanja biljnog i životinjskog oblika; up....
Sve reči na slovo v