Skip to main content

ždanovizam značenje

šta znači ždanovizam

Na latinici: Definicija i značenje reči ždanovizam (prema sovjetskom političaru A. A. Ždanovu, 1896—1948) postupanje u javnom životu, osobito u oblasti umetnosti, nauke i kulture, u duhu krutih, dog-matskih načela.

Reč ždanovizam sastoji se od 10 slova.

На Ћирилици: (према совјетском политичару А. А. Жданову, 1896—1948) поступање у јавном животу, особито у области уметности, науке и културе, у духу крутих, дог-матских начела.


ždanovizam postupanje u javnom životu, osobito u oblasti umetnosti, nauke i ku...
Sve reči na slovo z