Skip to main content

Zdrućolando značenje

šta znači Zdrućolando

Na latinici: Definicija i značenje reči Zdrućolando (ital. sdrucciolando) muz. klizeći preko dirki.

Reč Zdrućolando sastoji se od 11 slova.

На Ћирилици: (итал. сдруцциоландо) муз. клизећи преко дирки.


Zdravo Zdravo predstavlja način iskazivanja blagonaklonosti pri susretu ili r...
Zdrav Zdrav je pridev koji opisuje odsustvo bolesti ili povrede kod ljudi I ...
Zdravlje Zdravlje je stanje dobrog telesnog, psihičkog i društvenog blagostanja...
Zdrućolando muz. klizeći preko dirki....
Sve reči na slovo z