Skip to main content

žerant

Šta znači žerant


žerant značenje

latinica:

Definicija i značenje reči žerant (od francuske reči: gšrant) trgovina: poslovođa, delovođa, predstavnik trgovačke firme; odgovorni urednik ili predstavnik uredništva (redakcije) nekog lista.

Reč žerant napisana unazad: tnarež

žerant se sastoji od 6 slova.

sta je žerant

Slično:
Šta znači Zerdast žut, plave kose, bled, šafranaste boje....
Šta znači Zerdav zpol. samur....
Šta znači Zera neki veoma mali mrav; sićušni delić, trunči-ca; kod nas: ...
Šta znači žersej vrsta pletene svilene materije za haljine....
Šta znači žerminal mesec klijanja, sedmi ili prvi prolećni mesec u francusko...
Šta znači žerve vrsta masnog francuskog sira nazvanog po prvom proizvođaču...