Skip to main content

žerant značenje

šta znači žerant

Na latinici: Definicija i značenje reči žerant (fr. gšrant)trgovina: poslovođa, delovođa, predstavnik trgovačke firme; odgovorni urednik ili predstavnik uredništva (redakcije) nekog lista.

Reč žerant sastoji se od 6 slova.

На Ћирилици: (фр. гшрант) трг. пословођа, деловођа, представник трговачке фирме; одговорни уредник или представник уредништва (редакције) неког листа.


Zerdast žut, plave kose, bled, šafranaste boje....
Zerdav zpol. samur....
Zera neki veoma mali mrav; sićušni delić, trunči-ca; kod nas: nešto vrlo...
žersej vrsta pletene svilene materije za haljine....
žerminal mesec klijanja, sedmi ili prvi prolećni mesec u francuskom repub-li...
žerve vrsta masnog francuskog sira nazvanog po prvom proizvođaču Žer-veu ...
Sve reči na slovo z