Skip to main content

žerve značenje

Šta znači žerve


žerve

latinica:

Definicija i značenje reči žerve (od francuske reči: gervais) vrsta masnog francuskog sira nazvanog po prvom proizvođaču Žerveu (Gervais).

Reč žerve napisana unazad: evrež

žerve se sastoji od 5 slova.

sta je žerve

Slično:
Šta znači Zerdast žut, plave kose, bled, šafranaste boje....
Šta znači Zerdav zpol. samur....
Šta znači Zera neki veoma mali mrav; sićušni delić, trunči-ca; kod nas: ...
Šta znači žersej vrsta pletene svilene materije za haljine....
Šta znači žerminal mesec klijanja, sedmi ili prvi prolećni mesec u francusko...
Šta znači žerve vrsta masnog francuskog sira nazvanog po prvom proizvođaču...