Skip to main content

žerve značenje

šta znači žerve

Na latinici: Definicija i značenje reči žerve (fr. gervais) vrsta masnog francuskog sira nazvanog po prvom proizvođaču Žer-veu (Gervais).

Reč žerve sastoji se od 5 slova.

На Ћирилици: (фр. герваис) врста масног француског сира названог по првом произвођачу Жер-веу (Герваис).


Zerdast žut, plave kose, bled, šafranaste boje....
Zerdav zpol. samur....
Zera neki veoma mali mrav; sićušni delić, trunči-ca; kod nas: nešto vrlo...
žersej vrsta pletene svilene materije za haljine....
žerminal mesec klijanja, sedmi ili prvi prolećni mesec u francuskom repub-li...
žerve vrsta masnog francuskog sira nazvanog po prvom proizvođaču Žer-veu ...
Sve reči na slovo z