Skip to main content

žeton značenje

Šta znači žeton


žeton

latinica:

Definicija i značenje reči žeton (od francuske reči: jeton) tantuz za obračun, za kocku; nm. štamparski lenjir za merenje teksta.

Reč žeton napisana unazad: notež

žeton se sastoji od 5 slova.

sta je žeton

Slično:
Šta znači Zetetičan koji traži, koji pita, ispitivački, istraživački....
Šta znači Zetetika veština da se pomoću veštog po-stavljanja pitanja dođe do...
Šta znači žeton tantuz za obračun, za kocku; nm. štamparski lenjir za mere...