Skip to main content

žeton značenje

šta znači žeton

Na latinici: Definicija i značenje reči žeton (fr. jeton) tantuz za obračun, za kocku; nm. štamparski lenjir za merenje teksta.

Reč žeton sastoji se od 5 slova.

На Ћирилици: (фр. јетон) тантуз за обрачун, за коцку; нм. штампарски лењир за мерење текста.


Zetetičan koji traži, koji pita, ispitivački, istraživački....
Zetetika veština da se pomoću veštog po-stavljanja pitanja dođe do istine ....
žeton tantuz za obračun, za kocku; nm. štamparski lenjir za merenje tekst...
Sve reči na slovo z