Skip to main content

Zgrafito značenje

šta znači Zgrafito

Na latinici: Definicija i značenje reči Zgrafito (ital. sgraffito) molovanje grebenjem na golom kreču ili gipsu.

Reč Zgrafito napisana unazad: zgrafito i sastoji se od 8 slova.

На Ћирилици: (итал. сграффито) моловање гребењем на голом кречу или гипсу.

Slično: 
Zgrafito molovanje grebenjem na golom kreču ili gipsu....
Sve reči na slovo z