Skip to main content

Zindikiti značenje

šta znači Zindikiti

Na latinici: Definicija i značenje reči Zindikiti (arap.) pl. slobodoumnici i atei-sti kod muhamedanaca.

Reč Zindikiti napisana unazad: zindikiti i sastoji se od 9 slova.

На Ћирилици: (арап.) пл. слободоумници и атеи-сти код мухамеданаца.

Slično: 
Zindikiti pl. slobodoumnici i atei-sti kod muhamedanaca. ...
Zindan tamnica....
Sve reči na slovo z