Skip to main content

Abijetin značenje

šta znači Abijetin

Na latinici: Definicija i značenje reči Abijetin (latinski abies jela)od nemačke reči: smolasta materija koja se dobiva iz terpentina

Reč Abijetin sastoji se od 8 slova.

На Ћирилици: (лат. абиес јела) нем. смоласта материја која се добива из терпентина


Abiturij(um) ispit zrelosti na srednjoj školi, viši tečajni ispit, matura....
Abiturijeng onaj koji namerava da ode, naročito sa niže škole na višu posle pol...
Abisopelagijal zona slobodne vodene mase otvorenog mora koja se prostire ispod dub...
Abisodinamika grana geologije koja proučava unutrašnjost Zemlje i istražuje sile ...
Abisal zona najvećih morskih i okeanskih dubina ...
Abiritacija «ed. smanjenost nadražljivosti ....
Sve reči na slovo a