Skip to main content

Abisal značenje

šta znači Abisal

Na latinici: Definicija i značenje reči Abisal (od grčke reči: abyssos bezdan) zona najvećih morskih i okeanskih dubina (preko 1000—1200 t)

Reč Abisal sastoji se od 6 slova.

На Ћирилици: (грч. абyссос бездан) зона највећих морских и океанских дубина (преко 1000—1200 т)


Abiturij(um) ispit zrelosti na srednjoj školi, viši tečajni ispit, matura....
Abiturijeng onaj koji namerava da ode, naročito sa niže škole na višu posle pol...
Abisopelagijal zona slobodne vodene mase otvorenog mora koja se prostire ispod dub...
Abisodinamika grana geologije koja proučava unutrašnjost Zemlje i istražuje sile ...
Abisal zona najvećih morskih i okeanskih dubina ...
Abiritacija «ed. smanjenost nadražljivosti ....
Sve reči na slovo a