Skip to main content

Abiturijeng značenje

šta znači Abiturijeng

Na latinici: Definicija i značenje reči Abiturijeng (latinski abire otići, odlaziti) onaj koji namerava da ode, naročito sa niže škole na višu posle položene g ispita zrelosti (mature)

Reč Abiturijeng sastoji se od 11 slova.

На Ћирилици: (лат. абире отићи, одлазити) онај који намерава да оде, нарочито са ниже школе на вишу после положене г испита зрелости (матуре)


Abiturij(um) ispit zrelosti na srednjoj školi, viši tečajni ispit, matura....
Abiturijeng onaj koji namerava da ode, naročito sa niže škole na višu posle pol...
Abisopelagijal zona slobodne vodene mase otvorenog mora koja se prostire ispod dub...
Abisodinamika grana geologije koja proučava unutrašnjost Zemlje i istražuje sile ...
Abisal zona najvećih morskih i okeanskih dubina ...
Abiritacija «ed. smanjenost nadražljivosti ....
Sve reči na slovo a