Skip to main content

Abioenergija značenje

šta znači Abioenergija

Na latinici: Definicija i značenje reči Abioenergija (od grčke reči: a-, bios, ergon delo) nedostatak ishrane

Reč Abioenergija sastoji se od 12 slova.

На Ћирилици: (грч. а-, биос, ергон дело) недостатак исхране


Abiturij(um) ispit zrelosti na srednjoj školi, viši tečajni ispit, matura....
Abiturijeng onaj koji namerava da ode, naročito sa niže škole na višu posle pol...
Abisopelagijal zona slobodne vodene mase otvorenog mora koja se prostire ispod dub...
Abisodinamika grana geologije koja proučava unutrašnjost Zemlje i istražuje sile ...
Abisal zona najvećih morskih i okeanskih dubina ...
Abiritacija «ed. smanjenost nadražljivosti ....
Sve reči na slovo a