Skip to main content

Abiogeneza značenje

šta znači Abiogeneza

Na latinici: Definicija i značenje reči Abiogeneza (od grčke reči: a- bez, ne, bfos život, gene-sis postanak)biologija: postajanje živoga od nežive materije (spontana generacija; uveo prof. Haksle). abioenergija

Reč Abiogeneza sastoji se od 10 slova.

На Ћирилици: (грч. а- без, не, бфос живот, гене-сис постанак) биол. постајање живога од неживе материје (спонтана генерација; увео проф. Хаксле). абиоенергија


Abiturij(um) ispit zrelosti na srednjoj školi, viši tečajni ispit, matura....
Abiturijeng onaj koji namerava da ode, naročito sa niže škole na višu posle pol...
Abisopelagijal zona slobodne vodene mase otvorenog mora koja se prostire ispod dub...
Abisodinamika grana geologije koja proučava unutrašnjost Zemlje i istražuje sile ...
Abisal zona najvećih morskih i okeanskih dubina ...
Abiritacija «ed. smanjenost nadražljivosti ....
Sve reči na slovo a