Skip to main content

Abiologija značenje

šta znači Abiologija

Na latinici: Definicija i značenje reči Abiologija (od grčke reči: a-, bios, logfa nauka) nauka o mrtvoj, anorganskoj prirodi.

Reč Abiologija sastoji se od 10 slova.

На Ћирилици: (грч. а-, биос, логфа наука) наука о мртвој, анорганској природи.


Abiturij(um) ispit zrelosti na srednjoj školi, viši tečajni ispit, matura....
Abiturijeng onaj koji namerava da ode, naročito sa niže škole na višu posle pol...
Abisopelagijal zona slobodne vodene mase otvorenog mora koja se prostire ispod dub...
Abisodinamika grana geologije koja proučava unutrašnjost Zemlje i istražuje sile ...
Abisal zona najvećih morskih i okeanskih dubina ...
Abiritacija «ed. smanjenost nadražljivosti ....
Sve reči na slovo a