Skip to main content

Abiostatika značenje

šta znači Abiostatika

Na latinici: Definicija i značenje reči Abiostatika (od grčke reči: a-, bios, statika, v.) nauka o beživotnim telima.

Reč Abiostatika sastoji se od 11 slova.

На Ћирилици: (грч. а-, биос, статика, в.) наука о беживотним телима.


Abiturij(um) ispit zrelosti na srednjoj školi, viši tečajni ispit, matura....
Abiturijeng onaj koji namerava da ode, naročito sa niže škole na višu posle pol...
Abisopelagijal zona slobodne vodene mase otvorenog mora koja se prostire ispod dub...
Abisodinamika grana geologije koja proučava unutrašnjost Zemlje i istražuje sile ...
Abisal zona najvećih morskih i okeanskih dubina ...
Abiritacija «ed. smanjenost nadražljivosti ....
Sve reči na slovo a