Skip to main content

Abioza značenje

šta znači Abioza

Na latinici: Definicija i značenje reči Abioza (od grčke reči: a-, bios) nesposobnost za život

Reč Abioza sastoji se od 6 slova.

На Ћирилици: (грч. а-, биос) неспособност за живот


Abiturij(um) ispit zrelosti na srednjoj školi, viši tečajni ispit, matura....
Abiturijeng onaj koji namerava da ode, naročito sa niže škole na višu posle pol...
Abisopelagijal zona slobodne vodene mase otvorenog mora koja se prostire ispod dub...
Abisodinamika grana geologije koja proučava unutrašnjost Zemlje i istražuje sile ...
Abisal zona najvećih morskih i okeanskih dubina ...
Abiritacija «ed. smanjenost nadražljivosti ....
Sve reči na slovo a