Skip to main content

Adcitacija značenje

šta znači Adcitacija

Na latinici: Definicija i značenje reči Adcitacija (od latinske reči: adcitatio)pravo: prizivanje, pozivanje na parnicu.

Reč Adcitacija sastoji se od 10 slova.

На Ћирилици: (нлат. адцитатио) прав. призивање, позивање на парницу.


Adcitacija prav. prizivanje, pozivanje na parnicu....
Adcitat prav. pozvani na suñenje, parnicu....
Sve reči na slovo a