Skip to main content

Adcitat značenje

šta znači Adcitat

Na latinici: Definicija i značenje reči Adcitat (od latinske reči: adcitatus)pravo: pozvani na suñenje, parnicu.

Reč Adcitat sastoji se od 7 slova.

На Ћирилици: (нлат. адцитатус) прав. позвани на суñење, парницу.


Adcitacija prav. prizivanje, pozivanje na parnicu....
Adcitat prav. pozvani na suñenje, parnicu....
Sve reči na slovo a