Skip to main content

Adherirati značenje

šta znači Adherirati

Na latinici: Definicija i značenje reči Adherirati (latinski adhaerere) prionuti, pri-janjati; biti prilepljiv; nadovezivati se, graničiti se; održati se, biti uz; odobra-vati, pristajati uz neko mišljenje.

Reč Adherirati sastoji se od 10 slova.

На Ћирилици: (лат. адхаерере) прионути, при-јањати; бити прилепљив; надовезивати се, граничити се; одржати се, бити уз; одобра-вати, пристајати уз неко мишљење.


Adhuk sub judide lis est prav. stvar je još pred sudom, spor još nije rešen...
Adhibicija primena, upotreba, korišćenje; prizivanje, privoñenje. ad hok samo...
Adhibenda pl. pomoćna sredstva; prilozi uz spise....
Adherirati prionuti, pri-janjati; biti prilepljiv; nadovezivati se, graničiti s...
Adherencija prijanjanje; srašćivanje, sraslost; pripadnost, naklonost, privržen...
Adherevt pristalica, pri-vrženik, pripadnik; učesnik....
Sve reči na slovo a