Skip to main content

Adhezija značenje

šta znači Adhezija

Na latinici: Definicija i značenje reči Adhezija (latinski adhaesio) prijanjanje, privlačnost; fiz. sila kojom se privlače molekuli raznih tela (suprotno: kohezija);pravo: vezivanje jednog privatnopravnog dela uz neko krivično delo; alatinski bolesna sraslost delova tela, sraslica.

Reč Adhezija sastoji se od 8 slova.

На Ћирилици: (лат. адхаесио) пријањање, привлачност; физ. сила којом се привлаче молекули разних тела (супротно: кохезија); прав. везивање једног приватноправног дела уз неко кривично дело; алат. болесна сраслост делова тела, сраслица.


Adhuk sub judide lis est prav. stvar je još pred sudom, spor još nije rešen...
Adhibicija primena, upotreba, korišćenje; prizivanje, privoñenje. ad hok samo...
Adhibenda pl. pomoćna sredstva; prilozi uz spise....
Adherirati prionuti, pri-janjati; biti prilepljiv; nadovezivati se, graničiti s...
Adherencija prijanjanje; srašćivanje, sraslost; pripadnost, naklonost, privržen...
Adherevt pristalica, pri-vrženik, pripadnik; učesnik....
Sve reči na slovo a