Skip to main content

Adhezioni postupak značenje

šta znači Adhezioni postupak

Na latinici: Definicija i značenje reči Adhezioni postupak prav. mešoviti ili pri-družni postupak kod koga se uz neko krivično delo vezuje i jedan privatno-pravni grañanski predmet; v. athezija.

Reč Adhezioni postupak sastoji se od 18 slova.

На Ћирилици: прав. мешовити или при-дружни поступак код кога се уз неко кривично дело везује и један приватно-правни граñански предмет; в. атхезија.


Adhuk sub judide lis est prav. stvar je još pred sudom, spor još nije rešen...
Adhibicija primena, upotreba, korišćenje; prizivanje, privoñenje. ad hok samo...
Adhibenda pl. pomoćna sredstva; prilozi uz spise....
Adherirati prionuti, pri-janjati; biti prilepljiv; nadovezivati se, graničiti s...
Adherencija prijanjanje; srašćivanje, sraslost; pripadnost, naklonost, privržen...
Adherevt pristalica, pri-vrženik, pripadnik; učesnik....
Sve reči na slovo a