Skip to main content

Adlatus značenje

šta znači Adlatus

Na latinici: Definicija i značenje reči Adlatus (latinski ad-latus) pomoćnik, mlañi činovnik; naročito činovnik ili oficir koji je dodeljen na službu nekom višem činovniku.ili oficiru

Reč Adlatus sastoji se od 7 slova.

На Ћирилици: (лат. ад-латус) помоћник, млаñи чиновник; нарочито чиновник или официр који је додељен на службу неком вишем чиновнику.или официру


Adlerizam učenje austrijskog psihologa Al-freda Adlera = indivi-dualna psihol...
Adlenimenti ned. sredstva, lekovi za ublažavanje...
Adlatus pomoćnik, mlañi činovnik; naročito činovnik ili oficir koji je dode...
Sve reči na slovo a