Skip to main content

Adlenimenti značenje

šta znači Adlenimenti

Na latinici: Definicija i značenje reči Adlenimenti (latinski adlenimenta) ned. sredstva, lekovi za ublažavanje

Reč Adlenimenti sastoji se od 11 slova.

На Ћирилици: (лат. адленимента) нед. средства, лекови за ублажавање


Adlerizam učenje austrijskog psihologa Al-freda Adlera = indivi-dualna psihol...
Adlenimenti ned. sredstva, lekovi za ublažavanje...
Adlatus pomoćnik, mlañi činovnik; naročito činovnik ili oficir koji je dode...
Sve reči na slovo a