Skip to main content

Adlenimenti značenje

Šta znači Adlenimenti

Na latinici: Definicija i značenje reči Adlenimenti (latinski adlenimenta) ned. sredstva, lekovi za ublažavanje

Reč Adlenimenti napisana unazad: itneminelda

Adlenimenti se sastoji od 11 slova.

Šta je Adlenimenti

На Ћирилици: (лат. адленимента) нед. средства, лекови за ублажавање

Slično: 
Adlerizam učenje austrijskog psihologa Al-freda Adlera = indivi-dualna psihol...
Adlenimenti ned. sredstva, lekovi za ublažavanje...
Adlatus pomoćnik, mlañi činovnik; naročito činovnik ili oficir koji je dode...
Sve reči na slovo a