Skip to main content

Afagija značenje

šta znači Afagija

Na latinici: Definicija i značenje reči Afagija (od grčke reči: a-, phagem jesti)medicina: nemogućnost gutanja hrane.

Reč Afagija sastoji se od 7 slova.

На Ћирилици: (грч. а-, пхагем јести) мед. немогућност гутања хране.


Afanija glupost, koještarije...
Afanato muz. bolno, tužno, plašljivo....
Afamirati mučiti glađu; up. afamiran. ...
Afakija med. nedostatak očnog sočiva: up. afakičan...
Afazičar čovek koji boluje od afazi-je, koji nije sposoban da izgovara pojedi...
Afazija med. nemoć govora; zanemelost od užasa; psih. bolesna smanjenost s...
Sve reči na slovo a