Skip to main content

Afanato značenje

šta znači Afanato

Na latinici: Definicija i značenje reči Afanato (ital. affanato) muz. bolno, tužno, plašljivo.

Reč Afanato sastoji se od 7 slova.

На Ћирилици: (итал. аффанато) муз. болно, тужно, плашљиво.


Afanija glupost, koještarije...
Afanato muz. bolno, tužno, plašljivo....
Afamirati mučiti glađu; up. afamiran. ...
Afakija med. nedostatak očnog sočiva: up. afakičan...
Afazičar čovek koji boluje od afazi-je, koji nije sposoban da izgovara pojedi...
Afazija med. nemoć govora; zanemelost od užasa; psih. bolesna smanjenost s...
Sve reči na slovo a