Skip to main content

Afamirati značenje

šta znači Afamirati

Na latinici: Definicija i značenje reči Afamirati (fr. affamer) mučiti (ili: moriti) glađu;isto znači i afamiran.

Reč Afamirati sastoji se od 9 slova.

На Ћирилици: (фр. аффамер) мучити (или: морити) глађу; уп. афамиран.


Afanija glupost, koještarije...
Afanato muz. bolno, tužno, plašljivo....
Afamirati mučiti glađu; up. afamiran. ...
Afakija med. nedostatak očnog sočiva: up. afakičan...
Afazičar čovek koji boluje od afazi-je, koji nije sposoban da izgovara pojedi...
Afazija med. nemoć govora; zanemelost od užasa; psih. bolesna smanjenost s...
Sve reči na slovo a