Skip to main content

Aficirati značenje

Šta znači Aficirati


Aficirati

latinica:

Definicija i značenje reči Aficirati (latinski) uticati, napraviti utisak, uzbuditi, dirnuti, ganuti, rastužiti, dojmiti se.

Reč Aficirati napisana unazad: itaricifa

Aficirati se sastoji od 9 slova.

sta je Aficirati

Slično:
Šta znači Afiš oglas, javna objava, prilepljena cedulja. ...
Šta znači Aficirati uticati, napraviti utisak, uzbuditi, dirnuti, ganuti, rast...
Šta znači Afitirati prilepiti objavu, oglas; nešto putem oglasa objaviti; fig...
Šta znači Afitaža voj. nameštanje topa na lafet, puške na kundak; pripremanj...
Šta znači Afirmacija potvrđivanje; potvrda; tvrđenja, iskaz dat pod zakletvom...
Šta znači Afirmativav potvrdan; odlučan, odsečan; pokazni; log. afirmati-van su...