Skip to main content

Afiš

Šta znači Afiš


Afiš značenje

latinica:

Definicija i značenje reči Afiš (od francuske reči: affiche) oglas, javna objava, prilepljena (ili: prikovana) cedulja.

Reč Afiš napisana unazad: šifa

Afiš se sastoji od 4 slova.

sta je Afiš

Slično:
Šta znači Afiš oglas, javna objava, prilepljena cedulja. ...
Šta znači Aficirati uticati, napraviti utisak, uzbuditi, dirnuti, ganuti, rast...
Šta znači Afitirati prilepiti objavu, oglas; nešto putem oglasa objaviti; fig...
Šta znači Afitaža voj. nameštanje topa na lafet, puške na kundak; pripremanj...
Šta znači Afirmacija potvrđivanje; potvrda; tvrđenja, iskaz dat pod zakletvom...
Šta znači Afirmativav potvrdan; odlučan, odsečan; pokazni; log. afirmati-van su...