Skip to main content

Afiksacija značenje

šta znači Afiksacija

Na latinici: Definicija i značenje reči Afiksacija (latinski lingvistika: dodavanje afiksa korenima ili osnovama reči.

Reč Afiksacija sastoji se od 10 slova.

На Ћирилици: (лат. лингв. додавање афикса коренима или основама речи.


Afiš oglas, javna objava, prilepljena cedulja. ...
Aficirati uticati, napraviti utisak, uzbuditi, dirnuti, ganuti, rastužiti, doj...
Afitirati prilepiti objavu, oglas; nešto putem oglasa objaviti; fig. rastrub...
Afitaža voj. nameštanje topa na lafet, puške na kundak; pripremanje topova ...
Afirmacija potvrđivanje; potvrda; tvrđenja, iskaz dat pod zakletvom...
Afirmativav potvrdan; odlučan, odsečan; pokazni; log. afirmati-van sud, potvrda...
Sve reči na slovo a