Skip to main content

Afiksacija

Šta znači Afiksacija


Afiksacija značenje

latinica:

Definicija i značenje reči Afiksacija (latinski lingvistika: dodavanje afiksa korenima ili osnovama reči.

Reč Afiksacija napisana unazad: ajicaskifa

Afiksacija se sastoji od 10 slova.

sta je Afiksacija

Slično:
Šta znači Afiš oglas, javna objava, prilepljena cedulja. ...
Šta znači Aficirati uticati, napraviti utisak, uzbuditi, dirnuti, ganuti, rast...
Šta znači Afitirati prilepiti objavu, oglas; nešto putem oglasa objaviti; fig...
Šta znači Afitaža voj. nameštanje topa na lafet, puške na kundak; pripremanj...
Šta znači Afirmacija potvrđivanje; potvrda; tvrđenja, iskaz dat pod zakletvom...
Šta znači Afirmativav potvrdan; odlučan, odsečan; pokazni; log. afirmati-van su...