Skip to main content

Afilantropija

Šta znači Afilantropija


Afilantropija značenje

latinica:

Definicija i značenje reči Afilantropija (od grčke reči: a, phflos prijateljski, antropos čovek) nedostatak ljubavi prema j bližnjima; mržnja na ljude

Reč Afilantropija napisana unazad: ajiportnalifa

Afilantropija se sastoji od 13 slova.

sta je Afilantropija

Slično:
Šta znači Afiš oglas, javna objava, prilepljena cedulja. ...
Šta znači Aficirati uticati, napraviti utisak, uzbuditi, dirnuti, ganuti, rast...
Šta znači Afitirati prilepiti objavu, oglas; nešto putem oglasa objaviti; fig...
Šta znači Afitaža voj. nameštanje topa na lafet, puške na kundak; pripremanj...
Šta znači Afirmacija potvrđivanje; potvrda; tvrđenja, iskaz dat pod zakletvom...
Šta znači Afirmativav potvrdan; odlučan, odsečan; pokazni; log. afirmati-van su...