Skip to main content

Afiličan značenje

šta znači Afiličan

Na latinici: Definicija i značenje reči Afiličan (od grčke reči: aphyllos, a-, phyllon list) bog. bez listova, bez čašičnog listića.

Reč Afiličan sastoji se od 8 slova.

На Ћирилици: (грч. апхyллос, а-, пхyллон лист) бог. без листова, без чашичног листића.


Afiš oglas, javna objava, prilepljena cedulja. ...
Aficirati uticati, napraviti utisak, uzbuditi, dirnuti, ganuti, rastužiti, doj...
Afitirati prilepiti objavu, oglas; nešto putem oglasa objaviti; fig. rastrub...
Afitaža voj. nameštanje topa na lafet, puške na kundak; pripremanje topova ...
Afirmacija potvrđivanje; potvrda; tvrđenja, iskaz dat pod zakletvom...
Afirmativav potvrdan; odlučan, odsečan; pokazni; log. afirmati-van sud, potvrda...
Sve reči na slovo a