Skip to main content

Afilijacija značenje

šta znači Afilijacija

Na latinici: Definicija i značenje reči Afilijacija (od latinske reči: affiliatio) usvojenje, usiJ njenje, usinovljenje; primanje u neki red ili društvo; bratstvo, sveza; družba, društvo, tajno udruženje.

Reč Afilijacija sastoji se od 11 slova.

На Ћирилици: (нлат. аффилиатио) усвојење, усиЈ њење, усиновљење; примање у неки ред или друштво; братство, свеза; дружба, друштво, тајно удружење.


Afiš oglas, javna objava, prilepljena cedulja. ...
Aficirati uticati, napraviti utisak, uzbuditi, dirnuti, ganuti, rastužiti, doj...
Afitirati prilepiti objavu, oglas; nešto putem oglasa objaviti; fig. rastrub...
Afitaža voj. nameštanje topa na lafet, puške na kundak; pripremanje topova ...
Afirmacija potvrđivanje; potvrda; tvrđenja, iskaz dat pod zakletvom...
Afirmativav potvrdan; odlučan, odsečan; pokazni; log. afirmati-van sud, potvrda...
Sve reči na slovo a